Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 20, 2011.год., стр. 229-244


UTICAJ MIKROORGANIZAMA NA KOROZIJU BETONA
 
UDK: 620.193.47:691.327/.328
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ljiljana Tadić, Milan Kekanović
 
 Резиме:
 U radu se prikazuju mehanizmi delovanja mikroorganizama na beton, odnosno uslovi koji su neophodni za njihov nastanak i razvoj. Analizom napred navedenih mehanizama došlo se do zaključka da se degradirajuće delovanje mikroorganizama na konstrukciju, na najbolji način, može sprečiti primenom mera koje podrazumevaju da se, u svim uslovima eksploatacije i za neograničeno dugi period, obezbedi što veća bazičnost sredine. Ovo bi podrazumevalo novi pristup u tehnologiji proizvodnje betona. U ovom radu se ukazuje na mogućnost primene betona na bazi keramičkih agregata, kao jednog od mogućih rešenja za obezbeđivanje veće otpornosti konstrukcije na agresivna mikrobiološka dejstva .
 
 Кључне речи:
 beton, mikroorganizmi, korozija, keramički beton