Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVAZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23
 
DOI:10.14415/zbornikGFS23
UDK:624(082)
ISSN:0352–6852
eISSN:2334-9573
Izdavač:Građevinski fakultet Subotica
Za izdavača:Prof. dr Miroslav Bešević, dipl.inž.građ.
Glavni i odgovorni urednik:Prof. dr Miroslav Bešević, dipl.inž.građ.
Urednik:Prof. dr Dragan D. Milašinović
Pomoćnik urednika:Doc. dr Ilija M. Miličić
Lektor za engleski:dr Sanja Krimer – Gaborović
Tehnička obrada:Doc. dr Ilija Miličić, dipl.inž.građ., mr Atila Segedi
Godina izdanja:2013.
Tiraž:200
Štampa:Grafoprodukt, Subotica

Radovi u ovom Zborniku prezentovani su na seminaru koji je održan 24. – 25. maja 2013. godine u Subotici na temu: “Grad između kulture, ekonomije i politike” pod pokroviteljstvom: Fondacije Teleki Laslo (Teleki László Alapítvány), Nacionalnog kulturnog fonda Mađarske (Nemzeti Kulturális Alap), Grada Subotice, Evropske mreže gradova secesije (Réseau Art Nouveau Network) i Građevinskog fakulteta iz Subotice. Organizaciju seminara pomogla je neformalna grupa građana „Nasmeši se Subotici“.

 SADRŽAJ:
GRAD IZMEĐU POLITIKE, FINANSIJA I KULTURE
DOI:10.14415/zbornikGFS23.001
UDK:711
Borislav Stojkov
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 7-15
DILEMA U RAZVOJU GRADA: PLANIRANJE ZA GRAĐANE ILI INVESTITORE NA PRIMERU SUBOTICE
DOI:10.14415/zbornikGFS23.002
UDK:711.16(497.113SUBOTICA)
Viktorija Aladžić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 17-22
POŠTOVANJE JEDINSTVENOSTI – NA VREDNOSTIMA BAZIRAN URBANI RAZVOJ BALATONFIREDA (BALATONFÜRED)
DOI:10.14415/zbornikGFS23.003
UDK:711.4(439BALATONFÜRED)
Ištvan Andraš
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 23-29
UMETNIČKI GRAD GMUND U KARINTIJI – JAČANJE CENTRA GRADA INOVATIVNIM URBANIM RAZVOJEM
DOI:10.14415/zbornikGFS23.004
UDK:711.558
Christian Rudiferia
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 31-36
POTENCIJALNI, NA TEORIJI BAZIRAN PRISTUP STRATEGIJE REHABILITACIJE ISTORIJSKOG CENTRA SIBIJUA U POSTMODERNOJ PERSPEKTIVI
DOI:10.14415/zbornikGFS23.005
UDK:719(498.46)
Guttmann Szabolcs-István
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 37-44
MOJA KUĆA JE MOJA TVRĐAVA – NA JEDAN VIKEND JE I TVOJA!
„Budapest 100” – program koji stare zgrade pretvara u savremene

DOI:10.14415/zbornikGFS23.006
UDK:725(439.151)
Nora Nemet; Enike Tolnai-Paloci
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 45-50
NORMATIVNI PRISTUP URBANISTIČKOM PLANIRANJU ARHITEKTONSKE STRUKTURE U ZONAMA KULTURNOG NASLEĐA NOVOG SADA
DOI:10.14415/zbornikGFS23.007
UDK:711.122(497.113NOVI SAD)
Darko Polić
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 51-56
BORBE GRAĐANA ZA (URBANA) JAVNA DOBRA “CASE STUDY”: SRBIJA
DOI:10.14415/zbornikGFS23.008
UDK:719 : 502.17
Dobrica Veselinović
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 57-62
ARHITEKTURA ISTORICIZMA I EVROPSKI URBANI PEJZAŽ
DOI:10.14415/zbornikGFS23.009
UDK:7.035
Jožef Šiša
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 23, 2013. god., str. 63-69