Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 555-562


POREĐENJE UGOVORA ZASNOVANIH NA UČINKU I TRADICIONALNOG ODRŽAVANJA PUTEVA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.54
UDK: 625.76
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Duran, Abel
 
 Rezime:
 Cilj ovog rada jeste prikaz praktične implementacije ugovora za održavanje puteva zasnovanih na učinku kroz komparativnu analizu prednosti i nedostataka u odnosu na tradicionalni model ugovaranja održavanja puteva. Sa druge strane, autor će dati ključne smernice za pravilnu implementaciju ugovora zasnovanih na učinku na zimsko i letnje održavanje puteva, a u cilju smanjenja troškova održavanja i povećanja nivoa kvaliteta usluge od strane izvođača radova. Dodatno u ovom radu biće prikazana i iskustva na primeni ugovora za održavanje puteva zasnovanih na učinku u razvijenim zemljama, kao i osvrt na primenu ove vrste ugovora u Republici Srbiji.
 
 Ključne reči:
 Putevi, održavanje, učinak, ugovaranje