Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 535-544


PREGLED OBRAZOVNIH METODOLOGIJA I PEDAGOŠKIH PRISTUPA U ARHITEKTONSKOM OBRAZOVANJU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.52
UDK: 72:378.147
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Istraživanje prikazano u ovom radu predstavlja preglednu studiju koja ispituje različite obrazovne metodologije opisane u dostupnoj literaturi iz oblasti učenja i podučavanja arhitekture. Potreba za ovim tipom istraživanja utemeljena je u činjenici da su nastavnici i saradnici u školama arhitekture u neprekidnoj potrazi za novim i kvalitetnijim obrazovnim metodama, što pregled aktuelnog stanja u oblasti arhitektonske pedagogije čini svrsishodnim. Rezultati sprovedenog istraživanja ukazuju na postojanje različitih metodoloških pristupa sa zajedničkim suštinskim odlikama koje su u radu opisane i obrazložene.
 
 Ključne reči:
 arhitektonsko obrazovanje, studio, metode podučavanja u arhitekturi