Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 525-534


PITANJE GRADSKOG JAVNOG PROSTORA U VREME „INVESTITORSKOG URBANIZMA“
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.51
UDK: 711.4(497.7)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Penčić, Divna; Lazarevski, Stefan
 
 Rezime:
 Pregledom trenutnog stanja urbanog javnog prostora poslednjih decenija, rad objašnjava odnos između trenutnih prioriteta urbanističkog planiranja i promene koje se zbog njih dešavaju u gradovima. Istraživanje je sprovedeno u delu grada Skoplja, tačnije na teritoriji opštine Centar, kao najistaknutiji primer situacije.
 
 Ključne reči:
 urbanističko planiranje, otvoreni javi prostor, „investitorski urbanizam“