Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 71-88


RESTITUCIJA U SRBIJI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.005
UDK: 332.262:347.232(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Davidović, Marina; Trifković, Milan; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 Na prostorima bivše Jugoslavije, pitanje svojinskih odnosa se često menjalo. U periodu posle Drugog svetskog rata, privatna svojina je oduzimana različitim privredno-političkim merama: te pretvarana u društvenu. Na taj način parcele su uzete od bogatih slojeva društva, razdeljene siromašnima, ali su i znatno usitnjene, što je ograničilo poljoprivrednu korist. Kasnije, bivši vlasnici oduzete imovine, tražili su obeštećenje, gde se prvi put pojavljuje pojam restitucija, kao proces vraćanja oduzete imovine. U Srbiji se, među poslednjim zemljama u regionu, tek 2011. godine doneo krovni zakon koji reguliše restituciju- Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Predmet istraživanja ovog rada jeste restitucija i način upisa pravnih posledica iste u javnim knjigama, na primeru resti-tucije građevinskog i vangrađevinskog reona.
 
 Ključne reči:
 restitucija, nacionalizacija, poljoprivredno zemljište