Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 89-102


IDEJNO REŠENJE SAOBRAĆAJNIH POVRŠINA U OKVIRU PARCELE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.006
UDK: 625.712.25
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Škondrić, Jovan; Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Proširenje kapaciteta Građevinskog fakulteta Subotica u vidu aneksa i sportske hale (druga faza) zahteva i odgovarajuću saobraćajnu infrastrukturu koja bi zadovoljila dopunsku potražnju. U radu je prikazano moguće rešenje saobraćajnih površina koje servisira kompletnu parcelu, kao i uređenje zelenih površina na slobodnom delu parcele.
 
 Ključne reči:
 saobraćajne površine, parking mesta, obrada zelenih površina, pešačke staze