Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 823-832


ZELENE ULICE KAO MODEL UPRAVLJANJA ATMOSFERSKOM VODOM U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.087
UDK: 502.12
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đurakovac, Amela; Sekulić, Mirjana
 
 Rezime:
 Ulica je osnovni gradivni element svakog naselja. U fizičkom smislu, ulice čine komunikacione površine koje se sastoje od: kolovoza, biciklističkih staza, trotoara, parkinga, stajališta i zelenih površina (drvoreda, zelenih traka, zelenog ostrva). Zelenilo, kao element ulice, pored svojih osnovnih funkcija - izolacija pešačkih tokova i obodnih zgrada od kolskog saobraćaja, stvaranje povoljnih sanitarno-higijenskih i mikroklimatskih uslova, može da vrši i funkciju apsorbovanja i filtriranja atmosferske vode, nastale kao posledica kiše, topljenja snega i sl. Pojam „zelenih ulica” odnosi se na ekološke prostore, koji nude različita tehnička rešenja za akumulaciju atmosferskih voda, kao što su: kontejneri za sakupljanje vode, kišne bašte, posebno odabrana vegetacija, propusni površinski sloj zastora, propusno zemljište i dr. Zelene ulice mogu biti projektovane, prilagođene različitim tipovima ulica i potrebama saobraćajnica ili da se uklope u već postojeću uličnu mrežu. Primarni cilj primene zelenih ulica jeste održivo upravljanje atmosferskom vodom u urbanim uslovima, kroz procese apsorbovanja, filtririranja i prečišćavanja vode, što doprinosi povećanju kvaliteta životne sredine. Različita inovaciona rešenja za implementaciju zelenih ulica, omogućavaju pretvaranje konvencionalnih, postojećih, ulica u ekološke oaze sa višestrukim benefitom, koji se ogleda u poboljšanju kvaliteta vode, vazduha, smanjenju toplotnih ostrva, ističući sve važne uloge zelenila, koje više nije samo „ukrasni” element urbanog pejzaža. Ovaj rad bavi se definicijom i identifikovanjem ključnih karakteristika zelenih ulica, tipologijom, kao i preporukama za poboljšanje postojećih uličnih sistema u Novom Sadu, primenom zelenih ulica.
 
 Ključne reči:
 zelene ulice, atmosferske vode, održivost, Novi Sad