Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 841-852


NOVI PRISTUPI ZAŠTITI I PREZENTACIJI ARHITEKTURE U OKVIRU ARHEOLOŠKOG PARKA VIMINACIJUM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.089
UDK: 904:72"652"(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Marko
 
 Rezime:
 Arheološki park Viminacijum nalazi se u blizini ušća reke Mlave u Dunav, kod današnjeg Kostolca, 12 km od Požarevca. Viminacijum je bio najveće gradsko naselje u Gornjoj Meziji i značajan vojni centar. Rimski vojni logor i grad nastali su u I veku i trajali su do početka VII veka, bio je jedan od najznačajnijih legijskih logora na Dunavu, a izvesno vreme i glavni grad rimske provincije Gornje Mezije. O intenzivnoj graditeljskoj delatnosti svedoči veliki broj otkrivenih građevina, kako monumentalnih, tako i raznih građevina koje su uz njih kasnije priključene ili ih presecaju i naslojavaju. Cilj rada je da se kroz kritičku analizu i valorizaciju ukaže na prednosti i mane pojedinih pristupa zaštite i prezentacije ostataka, integracije staro – novo na arheološkom nalazištu Viminacijum, kao i na drugim lokalitetima u našoj sredini, ali i da se prepoznaju elementi koje treba ugraditi u budući odnos prema zaštiti i prezentaciji arheoloških lokaliteta kako bi se pojedini pristupi promenili i unapredili. Novi pristupi moraju doslednije da prate novije međunarodne povelje i preporuke i da budu zasnovani na savremenim tendencijama u zaštiti, revitalizaciji i prezentaciji arheoloških lokaliteta, što se posebno ogleda u donošenju Master plana kao preduslova delovanja, slobodnijoj primeni novih materijala i novih konstruktivnih struktura u zaštiti i obnovi, primeni savremenih tehnologija (3D animacije) u prezentaciji lokaliteta i slično. Ovo istraživanje daće značajan doprinos objektivnom i kritičkom sagledavanju glavnih savremenih metodoloških pristupa i dostignutih rezultata u oblasti zaštite, revitalizacije i prezentacije arheološkog parka Viminacijum, kao i budućim pristupima na drugim arheološkim lokalitetima u Srbiji i regionu.
 
 Ključne reči:
 Arheološki park, integrativna zaštita, savremena prezentacija, očuvanje autentičnosti, unapređenje pristupa