Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 675-683


PROCENA STANJA I SANACIJA AB ZIDA ZA ODBRANU OD POPLAVA REKE SAVE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.072
UDK: 627.418
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kolaković, Srđan; Jeftenić, Goran; Kolaković, Slobodan; Šešlija, Miloš; Rašeta, Andrija
 
 Rezime:
 Krajem sedamdesetih godina prošlog veka konstatovano je da izgrađena odbrambena linija duž leve obale reke Save u gradskom jezgru Sremske Mitrovice (km 3+009 do 6+150) ne zadovoljava postavljene kriterijume za odbranu od merodavne 1% velike vode reke Save. Shodno tome, pristupilo se izradi projektne dokumentacije a kasnije i izgradnji objekta. Odbrambenu liniju na deonici od 4+189 do 4+232 čini armirano betonski zid. U toku trajanja visokih vodostaja registrovana su procurivanja vode kroz zid. Na konstrukciji zida uočene su pukotine kroz koje je voda procurivala u branjen teren. U radu će biti prikazan niz aktivnosti na proceni stanja AB zida i dat predlog za njegovu sanaciju, u cilju vraćanja potpune funkcionalnosti, tj odbrana grada Sremske Mitrovice od poplavnih voda reke Save.
 
 Ključne reči:
 odbrambena linija, visok vodostaj, zid, pukotine, popravka