Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 661-673


OŠTROIVIČNI PRELIV RAZNE VISINE ZA MERENJE HIDROGRAMA OTICAJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.071
UDK: 681.121
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hovány, Lajos
 
 Rezime:
 Za oštroivični, nepotopljeni preliv visine 20 cm 2015-e godine je dokazan da korišćenjem veštačkog prsta preliv je osposobljavanje za merenje hidrograma oticaja sa sliva. Suština osposobljavanja je fiksiranje proticaja za tačku odvajanja od zida preliva i za tačku nalepljenja na zid preliva. Ova konstatacija je novina u odnosu na navode postojećeg međunarodnog standarda u vezi oštroivičnog preliva. U ovom radu su prikazani rezultati ispitivanja izvršene u Hidrauličkoj laboratoriji Građevinskog fakulteta u Subotici (Republika Srbija) u vezi merenja hidrograma oticaja nepotopljenim, nesuženim, oštroivičnim prelivima razne visine.
 
 Ključne reči:
 oštroivični preliv, nepotopljeno prelivanje, visina preliva, hidrogram oticaja