Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 675-683


ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА АБ ЗИДА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА РЕКЕ САВЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.072
UDK: 627.418
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Колаковић, Срђан; Јефтенић, Горан; Колаковић, Слободан; Шешлија, Милош; Рашета, Андрија
 
 Резиме:
 Крајем седамдесетих година прошлог века констатовано је да изграђена одбрамбена линија дуж леве обале реке Саве у градском језгру Сремске Митровице (км 3+009 до 6+150) не задовољава постављене критеријуме за одбрану од меродавне 1% велике воде реке Саве. Сходно томе, приступило се изради пројектне документације а касније и изградњи објекта. Одбрамбену линију на деоници од 4+189 до 4+232 чини армирано бетонски зид. У току трајања високих водостаја регистрована су процуривања воде кроз зид. На конструкцији зида уочене су пукотине кроз које је вода процуривала у брањен терен. У раду ће бити приказан низ активности на процени стања АБ зида и дат предлог за његову санацију, у циљу враћања потпуне функционалности, тј одбрана града Сремске Митровице од поплавних вода реке Саве.
 
 Кључне речи:
 одбрамбена линија, висок водостај, зид, пукотине, поправка