Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 661-673


ОШТРОИВИЧНИ ПРЕЛИВ РАЗНЕ ВИСИНЕ ЗА МЕРЕЊЕ ХИДРОГРАМА ОТИЦАЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.071
UDK: 681.121
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ховањ, Лајош
 
 Резиме:
 За оштроивични, непотопљени прелив висине 20 цм 2015-е године је доказан да коришћењем вештачког прста прелив је оспособљавање за мерење хидрограма отицаја са слива. Суштина оспособљавања је фиксирање протицаја за тачку одвајања од зида прелива и за тачку налепљења на зид прелива. Ова констатација је новина у односу на наводе постојећег међународног стандарда у вези оштроивичног прелива. У овом раду су приказани резултати испитивања извршене у Хидрауличкој лабораторији Грађевинског факултета у Суботици (Република Србија) у вези мерења хидрограма отицаја непотопљеним, несуженим, оштроивичним преливима разне висине.
 
 Кључне речи:
 оштроивични прелив, непотопљено преливање, висина прелива, хидрограм отицаја