Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 125-133


OBLICI PROUČAVANJA I PROMOVISANJA GRADITELJSKE BAŠTINE NA PRIMERU MREŽE GRADOVA SECESIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.11
UDK: 72.036(4)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aladžić, Viktorija; Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Umetnički pravac secesije je fenomen koji se proširio celom Evropom krajem 19. i početkom 20. veka. U različitim sredinama nosio je drugačiji naziv: nova umetnost, jugendstil, secesija, modernizam, itd, ali je označavao jedan široki panevropski pokret. Ujedinio je umetnike Evrope daleko pre nastanka Evropske unije. Oslanjajući se na osnovne principe aktivnosti Saveta Evrope u oblasti kulture osnovana je, 1999. godine, organizacija koja se bavi istraživanjem, proučavanjem i promovisanjem umetničkog nasleđa secesije: Mreža gradova secesije (Réseau Art Nouveau Network). Spontano udruživanje predstavnika više institucija iz različitim evropskih gradova, preraslo je vremenom u Kulturnu rutu Saveta Evrope i time dobilo evropski karakter. U ovom radu istražićemo način rada organizacije, njene ciljeve i dosadašnje ostvarene rezultate.
 
 Ključne reči:
 kulturno nasleđe, secesija, arhitektura, Mreža gradova secesije, Kulturne rute Saveta Evrope