Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 115-124


MOGUĆNOST REVITALIZACIJE KUĆE DIMITRIJA ŽIVADINOVIĆA U ULICI KNEZA MIHAILA BR. 41 U BEOGRADU
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.10
UDK: 69.059.25/.38
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Marko
 
 Rezime:
 Knez Mihailova ulica i ulice koje je okružuju sa zgradama uglavnom iz 19. i početka 20. veka, kao i mnogim kulturnim i obrazovnim institucijama u njoj, predstavljaju jednu od najočuvanijih istorijski ambijentalnih celina grada. Zbog značajnih istorijskih, urbanističkih, arhitektonskih, ambijentalnih, umetničkih i drugih vrednosti koje sadrži Knez Mihailova ulica, ona je stavljena pod zakonsku zaštitu kao prostorno kulturno-istorijska celina od izuzetnog značaja. U radu će biti analizirane kuće pod brojem 41, 43 i 45 koje predstavljaju reprezentativne primere istorijske arhitekture 19. i početka 20. veka i kao takve prema njima se mora imati poseban odnos u pristupima zaštiti i revitalizaciji. Kroz predlog savremene prezentacije i budućeg korišćenja prostora kuće Dimitrija Živadinovića broj 41, biće dat doprinos mogućnostima revitalizacije stambenih zgrada mešovite namene u skladu sa vrednostima ovog izuzetno značajnog prostora, kao i potrebama savremenog čoveka. Projektom je predviđeno formiranje kulturnog centra, što je u skladu sa odgovarajućim tendencijama u svetu prilikom revitalizacije i savremenog korišćenja prostorno kulturno-istorijskih celina.
 
 Ključne reči:
 Knez Mihailova ulica, kuća Dimitrija Živadinovića, revitalizacija, prezentacija