Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 30, 2016.god., str. 135-147


ODREĐIVANJE ZAPREMINA ISKOPA PRIMENOM SAVREMENIH TEHNOLOGIJA PREMERA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS30.12
UDK: 622.271 : 519.688.62
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Batilović, Mehmed; Ninkov, Toša; Sušić, Zoran; Sabadoš, Igor; Petković, Marijana
 
 Rezime:
 Eksploatacija mineralnih sirovina bitan je faktor ekonomskog i tehnološkog razvoja jedne zemlje, pri čemu je površinski vid eksploatacije najzastupljeniji. U radu je dat prikaz savremenih tehnologija prikupljanja prostornih podataka za potrebe praćenja eksploatacije mineralnih sirovina na površinskim kopovima. Prikazani su različiti modeli određivanja zapremina implementirani u okviru programskog paketa AutoCAD Civil 3D. Za potrebe eksploatacije na površinskim kopovima često se koriste rotorni bageri. U radu je predstavljeno idejno rešenje sistema za određivanje zapremina iskopa rotornim bagerima u realnom vremenu, bazirano na GNSS tehnologiji.
 
 Ključne reči:
 Određivanja zapremina, GNSS, AutoCAD Civil 3D