Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 373-380


UTICAJ STANDARDNE DEVIJACIJE NORMALNE KONTAKTNE ČVRSTOĆE U MDE U BETONU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.037
UDK: 691.3 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gyurkó, Zoltán; Nemes, Rita
 
 Rezime:
 Tokom naših istraživanja svojstva betona, radi boljeg razumevanja procesa unutar materijala koristili smo metodu diskretnih elemenata (MDE). Sa MDE je moguće modelirati porozne materijale (npr. beton) na makro nivou, sa podešavanjem različitih parametara materijala. Jedan od ovih parametara je standardna devijacija normalne kontaktne čvrstoće. Ovaj parametar je obično postavljen na 10% na osnovu preporuke kompanije koja razvija softver. U radu je uticaj ovog parametra ispitivan od 1% do 100% za betone sa klasom čvrstoće pri pritisku između C25 / 30 do C55 / 67.
 
 Ključne reči:
 metoda diskretnih elemenata, beton, standardna devijacija, normalna kontaktna čvrstoća, čvrstoća pri pritisku