Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 583-588


KALIBRACIJA PARŠALOVOG SUŽENJA ZA MERENJE HIDROGRAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.072
UDK: 532.57
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gabrić, Ognjen; Hovány, Lajos; Horvat, Mirjana; Horvat, Zoltan
 
 Rezime:
 Za Paršalovo suženje širine b=25 mm stručna literatura daje zavisnost proticaja i dubine vode u suženju za dijapazon proticaja 0.13-4.38 l/s. Volumetrijskim merenjem proticaja vode i nivoa ultrazvučnim senzorom, dokazano je da je merenje hidrograma za dijapazon proticaja od 0- 3 l/s omogućeno jednačinom (2) (tačnošću od -5.36 do +4.99%), odnosno jednačinama (4) i (5) (tačnošću -3.46 do +4.77%), pri temperaturama vode od 11.5 do 16oC.
 
 Ključne reči:
 greška merenja, kalibracija, Paršalovo suženje, nepotopljeno tečenje, ultrazvučni senzor