Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 597-604


PRIMENA SBR TEHNOLOGIJE PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA ZA NASELJA DO 15000 ES
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.074
UDK: 628.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tulenčić, Milenko; Stipić, Matija; Kolaković, Srđan
 
 Rezime:
 U radu se razmatra primena SBR tehnologije na PPOV kapaciteta do 15000 ES. Analizira se rad i funkcionisanje PPOV-a tokom etapne izgradnje kanalizacione mreže upotrebljenih voda naselja i postepenog povećanja kapaciteta, sa posebnim osvrtom na kratkotrajna preopterećenja. U radu se prikazuje rad PPOV-a za naselja Ada i Mol kapaciteta prve faze od 7150 ES. PPOV je izgrađen i u toku je probni rad. Daje se prikaz rezultata merenja influenta i efluenta.
 
 Ključne reči:
 SBR, etapnost izgradnje, kvalitet prečišćene vode