Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 377-383


PROCENA STANJA I SANACIJA KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE PUTA TREBINJE - NEVESINJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.047
UDK: 625.089.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šupić, Slobodan; Uljarević, Milan; Vukoslavčević, Suzana; Lukić, Ivan; Bulatović, Vesna
 
 Rezime:
 Naša privreda i društvo umnogome zavise od efikasnog drumskog saobraćaja - 85% putovanja se obavlja automobilima i autobusima. Iz toga proističe potreba za pravilnim projektovanjem, izvođenjem i blagovremenim održavanjem puteva, što se proverava kroz pokazatelje kvaliteta, kao što su bezbednost, komfor, prijanost vožnje i eksploatacioni troškovi pri održavanju. U radu je data procena stanja deonice puta Trebinje-Nevesinje, regionalno značajnog kao pristupni put izgradnje hidroelektrane u Nevesinju. Nakon vizuelnog pregleda i registrovanja oštećenja, urađen je kontrolni proračun, dimenzionisana kolovozna konstrukcija uz proveru napona i trajnosti. U skladu sa dobijenim rezultatima, predložene su odgovarajuće mere sanacije i rehabilitacije, kako bi se put doveo u stanje potrebne nosivnosti i funkcionalnosti.
 
 Ključne reči:
 Put, procena stanja, kolovoz, proračun, sanacija