Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 219-225


SANACIJA GORNJE PLOČE TUNELSKE SUŠARE CIGLANE ,,MLADOST'' U TOPLIČKOJ MALOJ PLANI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.029
UDK: 666.3.047:69.052.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Stanojev, Milovan; Zlatkov, Dragan; Budić, Srđan; Petronijević, Predrag
 
 Rezime:
 Postojećim statičkim proračunom armirano-betonske konstrukcije tunelske sušare iz 1981. godine nisu analizirana granična stanja upotrebljivosti (ugibi i prsline), kao i uticaji usled velike temperaturne razlike koja se javlja u ploči između vazdušnih kanala (koji su iznad međuspratne konstrukcije) i prostora za sušenje opekarskih blokova. U toku eksploatacije pojavili su se znatni ugibi u krajnjem polju, čime se onemogućava kretanje vagona sa opekarskim proizvodima koji se suše, pa se konstrukcija mora sanirati. U poljima nije armirana gornja zona međuspratne konstrukcije, a upravo je na tim mestima velika temperaturna razlika, što je dodatno dovelo do degradacije krutosti međuspratne konstrukcije i pojave prslina. Predložena je sanacija konstrukcije novim podužnim čeličnim ramom koji prihvata međuspratnu konstrukciju, ali je zbog promene statičkog sistema i uticaja od temperaturne razlike gornja površina pojačana čeličnim flahovima. Na ovaj način se smanjuje raspon ploče, omogućava nesmetana manipulacija vagonima ispod nje i istovremeno se povećava trajnost konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 Tunelska sušara, temperaturna razlika, deformacija, pojačanje