Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 227-232


SANACIJA SPOMENIKA NEZNANOM JUNAKU NA AVALI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.030
UDK: 725.94:692(497.11Beograd)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Muravljov, Mihailo; Stevanović, Boško; Glišović, Ivan
 
 Rezime:
 U radu je prikazan primer sanacije kompleksa spomenika Neznanom junaku na Avali. Kompleks je završen 1938 god., a tokom proteklog perioda došlo je određenih oštećenja na njemu, koja su opisana u radu. Reč o oštećenjima koja su, s obzirom na značaj i istorijsko-umetničku vrednost Spomenika, zahtevala hitno izvođenje određenih građevinskih sanacionih radova, kao i preduzimanje niza konzervatorsko-restauratorskih intervencija. U ovom radu obrađena je samo problematika vezana za statičku sanaciju Mauzoleja.
 
 Ključne reči:
 Sanacija, spomenik, projekat sanacije, kameni blokovi