Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 213-218


REKONSTRUKCIJA TAVANA GRADSKOG MUZEJA U SUBOTICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.028
UDK: 69.052.32(497.11Subotica)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tešanović, Aniko; Tabaković, Dragana; Kovač Striko, Josip
 
 Rezime:
 Gradsko jezgro Subotice uglavnom čine objekti izgrađeni početkom XX veka. Sve ih karakterišu prostrani, atraktivni tavanski prostori koji se relativno lako mogu pretvoriti u korisne prostore različitih namena. Da bi se to postiglo, neophodna je rekonstrukcija postojeće međuspratne konstrukcije. Uz adekvatnu primenu spregnutih ploča i čelika, to se veoma jednostavno može izvesti, a da pri tome povećanje opterećenja usled nove konstrukcije i korisnog opterećenja bude neznatno i ne iziskuje potrebu za ojačavanjem postojećih zidova i temelja. Ovakav pristup je korišten pri izradi projekta rekonstrukcije tavana Gradskog muzeja u Subotici za potrebe prenamene u izložbeni prostor. Pored neznatnog povećanja opterećenja objekta, veoma lako se postiglo izvođenje potrebnih denivelacija poda uz minimalne zahvate na postojećoj međuspratnoj i krovnoj konstrukciji.
 
 Ključne reči:
 Rekonstrukcija, međuspratna konstrukcija, spregnuta ploča, rasterećenje