Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 36, 2019.god., str. 53-67


HRONOLOGIJA IZBORA KARTOGRAFSKE PROJEKCIJE REPUBLIKE SRBIJE
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS36.04
UDK: 528.235(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Gučević, Jelena; Delčev, Siniša; Ogrizović, Vukan; Miljković, Stefan
 
 Rezime:
 Kartografskim projekcijama, jednačinama, svojstvima i deformacionim karakteristikama bavi se geodeta u okviru geodetske kartografije. Primena kartografskih projekcija podrazumeva sagledavanje korisnika podataka geodetskog premera i katastarskih planova kroz numeričko određivanje raspodele deformacija za čitavu teriotoriju države. Pri uvođenju novih geodetskih datuma i kartografskih projekcija potrebno je uvažavati iskustva drugih evropskih država uz maksimalno vođenje računa o nacionalnim interesima i mogućnostima. U radu će biti prikazana hronologija uspostavljanja državnog koordinatnog sistem Republike Srbije, (Beselov elipsoid i GausKrigerova projekcija) i državnog referentni sistem za horizontalno i vertikalno pozicioniranje na elipsoidu GRS80 i UTM projekciji. Posebno će se prikazati vrednosti deformacije dužina za čitavo područje Republike Srbije u postojećim projekcijama i sračunati optimalni koeficijent razmere.
 
 Ključne reči:
 istorija, projekcija, državni koordinatni sistem, faktor razmere