Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 259-264


LKV NOSAČI SA PARALELNIM POJASNIM ŠTAPOVIMA I NJIHOVA PRIMENA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.022
UDK: 624.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Tekić, Žikica; Kozarić, Ljiljana; Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 U radu su prikazani nosači sa paralelnim pojasnim štapovima projektovani u Sistemu LKV, i njihova primena u konstrukcijama objekata visokogradnje. Prikazani su osnovni statički sistemi ovih nosača, njihove karakteristike, kao i brojni primeri izvedenih drvenih konstrukcija primenom ovih oblika nosača. U strukturi drvene konstrukcije, ovi nosači mogu imati ulogu nosivih elemenata za prijem gravitacionog opterećenja, kao i ulogu spregova protiv vetra i spregova za ukrućenje.
 
 Ključne reči:
 Sistem LKV, metalni konekter, krov, nosač, spreg za ukrućenje.