Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 103-118


BAŠTINA IZMEĐU SOCIJALIZMA, TRANZICIJE I KAPITALIZMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.007
UDK: 72.03
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Aladžić, Viktorija; Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Predmet ovog rada je analiza tri karakteristična slučaja na čijim primerima će biti prikazan odnos prema baštini u različitim istorijskim periodima i način na koji je taj odnos uticao na njihovo stanje. Radi se o Špicerovoj vili u Beočinu, dvorcu Fernbah u Aleksi Šantiću i subotičkoj Sinagogi. Sva tri objekta građena su na prekretnici 19. u 20. vek, pretežno u stilu secesije i predstavljaju vredne primere arhitektonske baštine u Srbiji sa statusom spomenika kulture. U promenama društveno-političkih sistema, na teritoriji Vojvodine, tokom 20. veka, sva tri objekta su podlegala istim zakonima, ali su vlasnički odnosi bili drugačiji i drugačiji odnos lokalne zajednice prema kulturnom nasleđu.
 
 Ključne reči:
 arhitektura, gradi-teljska baština, revitalizacija, subotička sinagoga, kaštel Fernbah, Špicerova vila