Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 729-738


PROBLEMATIKA PROJEKTOVANJA MEĐUSPRATNIH PLOČA SA ASPEKTA NOSIVOSTI, SIGURNOSTI I ENERGETSKE EFIKASNOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.077
UDK: 692.5:697.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kekanović, Milan; Šumarac, Deagoslav; Ćorić, Stanko; Kasaš, Karolj; Čeh, Arpad
 
 Rezime:
 Ovaj rad daje informacije o mogućnostima projektovanja i izgradnje međuspratnih ploča sa tri vrlo bitna aspekta: nosivosti, sigurnosti i energetske efikasnosti. Danas se u R.Srbiji isključivo projektuju i grade pune međuspratne betonske ploče najmanje debljine 20cm. Opravdanje za ovo rešenje je dobijanje, u svojoj ravni, krute ploče-dijafragme koja je sposobna da prenese sezmičke sile na zidove u omeru krutosti tih zidova. Istovremeno ovo rešenje ima i mnoge mane a to je velika masa koja ograničava dužinu raspona. Velika masa je direktno srazmerna veličini seizmičkih sila. Puna betonska ploča debljine 20cm ima veliki toplotni kapacitet i specifičnu toplotu c(J/kgK) koji ne pogoduju energetskoj efikasnosti jer topli vazduh akumulira, sprovodi ga prema zidovima i zadržava ga pri stropu, a korisnici se nalaze pri podu. Postoje i druga rešenja projektovanja i građenja međuspratnih ploča koja zadovolavaju daleko više zahteva nego puna betonska ploča.To su roštiljno kasetnearmirano betonske ploče. Ove ploče su izuzetno krute i nosive, po potrebi u oba pravca i mogu imati manju masu do 50% u odnosu na pune betonske ploče. Autori u ovome radu predstavljaju i jedno rešenje roštiljno kasetne armirano betonske ploče koje zadovoljava, pored navedenih zahteva još i energetsku efikasnost. To je rešenje po tehnogiji Stirofert s konstrukcijski ugrađenim ekspandiranim polistirenom kao "zarobljenom oplatom" u fazi betoniranja i izgradnje. Ta ista "zarobljena oplata" je moćna izolacija na stropu s učinkom sprečavanjaakumulacije i gubitaka toplote prema zidovima i ujednačavanjem temperature vazduha između poda i stropa.
 
 Ključne reči:
 betonske, roštiljno-kasetne, ploče,nosivost, energetska efikasnost