Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 717-727


BELEŠKA O PROBLEMU SLOŽENOSTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTOVANJA I NJEGOVOG UČENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.076
UDK: 72.012
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Dulić, Olivera
 
 Rezime:
 Istraživanje prikazano u ovom radu bavi se složenošću arhitektonskog projektovanja, pogotovo u smislu njegovog učenja. U radu je dat kratak pregled stanja u oblasti procesa projektovanja i njegove edukacije, te su opisane metode koje potencijalno utiču na ovaj proces. Široka oblast procedure arhitektonskog projektovanja može se ispitati na više različitih načina i kroz mnoge pristupe. Međutim, ovo istraživanje se fokusira na odlučujuće faktore koji sačinjavaju proces projektovanja u cilju boljeg razumevanja međusobnih odnosa između ovih pojmova, kao i na ispitivanje njihovog uticaja na aktivnost učenja i stvaranja arhitekture.
 
 Ključne reči:
 arhitektonsko projektovanje, arhitektonski studio, učenje arhitektonskog projektovanja, grafički prikazi, arhitektonski dijagram