Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 305-310


ANALIZA PONAŠANJA AB ZIDA DIMENZIONISANOG STRUT-AND-TIE METODOM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.031
UDK: 624.07:004.42
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Starčev-Ćurčin, Anka; Rašeta, Andrija; Lađinović, Đorđe; Kukaras, Danijel; Džolev , Igor
 
 Rezime:
 U ovom radu analiziran je armiranobetonski zidni nosač statičkog sistema proste grede dimenzionisanog metodom pritisnutih štapova i zatega pomoću programa "ST method". Nelinearno ponašanje nosača prikazano je kroz numeričke analize urađene na pojednostavljenom dvodimenzionalnom modelu sa pretpostavkom o ravnom stanju napona u programu Abaqus. Za diskretizaciju betonskog dela nosača primenjeni su 2-dimenzionalni konačni elementi CPS4, a armatura je modelirana primenom osnovnih štapnih konačnih elemenata.
 
 Ključne reči:
 ab zidni nosač, Strut-and-Tie metoda, ST method, Abaqus