Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 201-208


METODE PRORAČUNA UNAKRSNO LAMELIRANIH GREDNIH ELEMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.020
UDK: 624.011.1.042
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kozarić, Ljiljana M.; Prokić, Aleksandar; Bešević, Miroslav; Vojnić Purčar, Martina
 
 Rezime:
 U ovom radu ispitana je nosivost unakrsno lameliranog drvenog grednog elementa. Proračun normalnog napona savijanja izvršen je Pojednostavljenom metodom i K-metodom. Analiziran troslojni unaksno lamelirani gredni element je visine 1 m adebljine 94 mm. Spoljne lamele su debljine 30 mm, identičnih fizičkomehaničkih karakteristika. Postavljene su u podužnom pravcu, normalno na pravac delovanja sile savijanja. Unutrasnja lamela je debljine 34 mm i sa podužnim lamelama obrazuje prav ugao.
 
 Ključne reči:
 unakrsno lamelirano drvo, gredni elementi, dimenzionisanje