Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
5. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2017 , 2017.год., стр. 201-208


МЕТОДЕ ПРОРАЧУНА УНАКРСНО ЛАМЕЛИРАНИХ ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.020
UDK: 624.011.1.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Козарић, Љиљана М.; Прокић, Александар; Бешевић, Мирослав; Војнић Пурчар, Мартина
 
 Резиме:
 У овом раду испитана је носивост унакрсно ламелираног дрвеног гредног елемента. Прорачун нормалног напона савијања извршен је Поједностављеном методом и К-методом. Анализиран трослојни унаксно ламелирани гредни елемент је висине 1 м а дебљине 94 мм. Спољне ламеле су дебљине 30 мм, идентичних физичкомеханичких карактеристика. Постављене су у подужном правцу, нормално на правац деловања силе савијања. Унутрасња ламела је дебљине 34 мм и са подужним ламелама образује прав угао.
 
 Кључне речи:
 унакрсно ламелирано дрво, гредни елементи, димензионисање