Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 631-639


SANACIJA ODRONA U ČESTOBRODICI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.064
UDK: 624.131.543
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lukić, Miketa; Lukić, Dragan; Marinković, Zoran
 
 Rezime:
 Pri nekontrolisanom iskopu, za izgradnju novog objekta, došlo je do odrona i dovedena je u pitanje stabilnost postojeće padine. Takođe, na padini pre iskopa, a usled delovanja vode, dolazilo je do manjih pomeranja zemljanog materijala niz padinu. U ovom radu se prikazuje tehničko rešenje osiguranja padine i rešenje odvođenja površinskih voda. Na osnovu datog rešenja su izvedeni radovi.
 
 Ključne reči:
 padina, odron, površinske vode, potporni zid, drenaža