Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 643-649


HIDROTEHNIČKI I GEOTEHNIČKI UZROCI SLIJEGANJA OBJEKTA MUZIČKE ŠKOLE U TUZLI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.065
UDK: 624.131.542(497.6TUZLA)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Suljić, Nedim; Bašić, Zahid
 
 Rezime:
 Objekat Muzičke škole u Tuzli je oblika isječka kružnog prstena podijeljenog na pet dijelova. Spratnost je podrum, prizemlje i sprat. Objekat je izgrađen sredinom 50-tih godina prošlog vijeka. U neposrednoj blizini predmetnog objekta nalaze se izgrađena tri panonska jezera, a sa sjeverne strane je Trnovačka padina sa neriješenom odvodnjom oborinskih voda kao i nizom neplanski izgrađenih stambenih individualnih objekata. Na ovom lokalitetu su najveća slijeganja terena na području grada Tuzle, a posljedice slijeganja terena su uglavnom izražene u nagnutosti objekta Muzičke škole ka sjevernoj strani, a manje u deformacijama odnosno pukotinama na nosivim konstruktivnim elementima. Značajan uticaj na prekomjerno slijeganje i nagnutost objekta Muzičke škole učinila je i eksploatacija kamene soli. Takođe, uticaj dugotrajnih padavina uz nepostojanje oborinske kanalizacije na predmetnom području se odražava i na objekat Muzičke škole. Tokom perioda majskih poplava 2014. godine kada je područje sjeverne gradske saobraćajnice od muzičke škole do pravoslavne crkve bilo potpuno potopljeno, predstavlja bitan pokazatelj negativnog uticaja infiltracije oborinskih voda u tlo i oticanja tih voda slivom kojem pripada objekat Muzičke škole, što čini bitan faktor mogućih deformacija i terena i predmetnog objekta.
 
 Ključne reči:
 padavine, slijeganje, eksploatacija soli, oborinska kanalizacija