Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 28, 2015.god., str. 101-112


BICIKLISTIČKI SAOBRAĆAJ U URBANIM SREDINAMA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS28.10
UDK: 625.711.4 : 711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Anđelković, Zorica, Jokanović, Igor
 
 Rezime:
 Biciklizam je pojam koji označava korišćenje bicikla, ali i bilo kojeg drugog prevoznog sredstva pokretanog isklјučivo lјudskom snagom. Razvijanje biciklističkog saobraćaja u urbanim sredinama podrazumeva izgradnju biciklističke infrastrukture, prilagođavanje ulica i ostale saobraćajne infrastrukture formi pogodnoj za biciklizam i druge oblike kretanja (individualni motorni saobraćaj, javni prevoz, pešačenje), osiguranje odgovarajućeg budžeta i sistematsko planiranje i razvijanje održivog saobraćaja u gradovima. U okviru rada se prikazuju osnovne postavke i uslovi kao ulazni elementi za planiranje biciklističkog saobraćaja u urbanim sredinama, kao i programsko-projektni uslovi koje usmeravaju aktivnosti planera i projektanata urbanih saobraćajnica u vеzi sa biciklistima.
 
 Ključne reči:
 saobraćaj, biciklizam, planiranje, programsko-projektni uslovi, javni saobraćaj