Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 535-541


ANALIZA GODIŠNJIH PADAVINA NA TERITORIJI SRBIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.066
UDK: 551.578.1(497.11)”1946/2012”
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milanović, Mladen; Gocić, Milan; Trajković, Slavisa
 
 Rezime:
 U radu su analizirane godišnje padavine za 29 glavne meteorološke stanice u Srbiji za vremenski period od 1946. do 2011. godine. Analiza padavina je sprovedena korišćenjem neparametarskih testova, Mann-Kendall i Spirmanov ro test, sa ciljem da se ispitaju trendovi. Analizom je obuhvaćena i prostorna raspodela trendova na teritoriji Srbije.
 
 Ključne reči:
 godišnje padavine, analiza trenda, Mann-Kendall test, Spirmanov ro test, Srbija.