Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 543-549


ZAVISNOST HIDRODINAMIČKOG OPTEREĆENJA SLAPIŠTA OD PROTOKA I NIVOA DONJE VODE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.067
UDK: 532.51
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milovanović, Bojan; Zindović, Budo; Stojnić, Ivan; Vojt, Predrag; Kapor, Radomir; Savić, Ljubodrag; Kuzmanović, Vladan
 
 Rezime:
 U radu se analiziraju hidrodinamička opterećenja koja deluju na dno i zidove slapišta stepenastih preliva kod gravitacionih betonskih brana. Za potrebe istraživanja napravljen je fizički hidraulički model i određena su karakteristična merna mesta. Za različite protoke i nivoe donje vode, izvršena su opsežna merenja na osnovu kojih je dobijena pouzdana raspodela hidrodinamičkog opterećenja u slapištu.
 
 Ključne reči:
 slapište, hidrodinamičko opterećenje, fluktuacija pritisaka