Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 347-350


TEORIJSKA ANALIZA DINAMIČKIH UTICAJA 1D MODELA POBUĐENOG DEJSTVOM SPOLJAŠNJIH POMERANJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.043
UDK: 624.042:519.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Miličić, Ilija M.; Romanić, Milan J.
 
 Rezime:
 U radu se računarskim modeliranjem i simulacijama dinamičkim modelom tretiraju prinudne, prigušene oscilacije sistema sa jednim stepenom slobode kretanja. Spoljašnje prinudno dejstvo modelirano je kao funkcija pomeranja čija je učestanost odnosa 3 – 9 – 27 desetina od vrednosti prirodnih učestanosti oscilacija modela. Na osnovu teorijske analize, računarskim simulacijama odziva dinamičkog modela pokazano je da imamo male veličine pomeranja pri najvišim učestanostima spoljašnje pobude.
 
 Ključne reči:
 Modeliranje, simulacija, dinamički model, amplituda pomeranja, učestanost oscilacija.