Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 23-27


PRILOG REKONSTRUKCIJI ZGRADE SINAGOGE U SUBOTICI – VEŠTAČKI KAMEN SA SOKLE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.001
UDK: 691.2:620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vušović, Olivera; Delić-Nikolić, Ivana; Kurešević, Lidja
 
 Rezime:
 Sinagoga u Subotici je sagrađena 1902. godine i proglašena je za spomenik kulture. Ona je jedno od najvrednijih srednjoevropskih ostvarenja i UNESKO je uvrstio u listu Svetske kulturne baštine. Uzorak za ispitivanja potiče od veštačkog kamena sa sokle i u radu su prezentovani rezultati hemijskih, mineraloško-petroloških ispitivanja i rezultati dobijeni na skenirajućem elektronskom mikroskopu SEM-EDS analize.
 
 Ključne reči:
 Sinagoga, spomenik kulture, ispitivanje