Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 959-968


PREDLOG KONCEPTA FORMIRANJA SISTEMA ZA UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM ŽELEZNIČKE INFRASTRUKTURE U REPUBLICI SRBIJI U OKVIRIMA PROCESA PLANIRANE IZGRADNJE, REKONSTRUCIJE I MODERNIZACIJE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.128
UDK: 625.1:65(497.11)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Jovanović, Stanislav; Božović, Dragan
 
 Rezime:
 Troškovi održavanja elemenata železničke infrastrukture (EŽI) predstavljaju najveći deo troškova tokom životnog veka infrastrukture. U većini slučajeva se ova činjenjica zaboravlja i najveća pažnja se posvećuje isključivo troškovima izgradnje ili rekonstrukcije EŽI, dok se aspekt održavanja u velikoj meri zanemaruje. Pored toga, po pravilu se zanemaruje i činjenica da kvalitet projektovanih rešenja, odnosno kvalitet projektovanih /usvojenih elemenata infrastrukture, odlučujuće utiče na buduće troškove održavanja. Moderan koncept održavanja EŽI bazira se na bazama podataka (DB), informacionim sistemima (IS) i sistemima za podršku odlučivanju (DSS), i prema mnogim istraživanjima i iskustvima iz prakse u svetu, ovakav pristup može doneti ogromne uštede u ukupnim troškovima održavanja EŽI tokom životnog veka infrastrukture. To je razlog zbog koga je najveći deo najrazvijenijih železnica širom sveta u protekloj deceniji uložio veliki napor i sredstva na formiranju baza podataka infrastrukture i implementaciji adekvatnih IS i DSS-a. Tokom procesa implementacije došlo se do saznanja da se realizcija DB, IS i DSS i svih pratećih procesa (npr. merenja i prikupljanja informacija o stanju EŽI), najlakše ostvaruje za novoizgrađenu ili rekonstruisanu infrastrukturu u okviru pravilno koncipiranog procesa formiranja arhivskog projekta. Kako se u Republici Srbiji na koridoru X očekuje veliki obim izgradnje, rekonstrukcije i modernizacije železničke infrastrukture u narednim godinama, ova problematika je od izuzetne važnosti. Ovaj rad se upravo zbog toga bavi definisanjem i optimizacijom procesa pripreme i implementacije sveobuhvatnog sistema za upravljanje održavanjem EŽI na mreži Železnica Srbije, posebno prilagođenog specifičnostima ove infrastrukturne mreže.
 
 Ključne reči:
 Železnica, infrastruktura, upravljanje, održavanje, baza podataka