Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 953-958


PROJEKTOVANJE TEMELJA VETROTURBINA - OPŠTA RAZMATRANJA I KRITERIJUMI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.127
UDK: 621.548.4:624.151
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vukićević, Mirjana
 
 Rezime:
 Vetroturbine spadaju u specifične dinamički opterećene građevinske objekte. Temelji vetroturbina moraju pored uobičajenih projektnih zahteva da zadovolje i specifične uslove vezane za trajnost (zamor), deformacije kao i dinamičku stabilnost. U Srbiji ne postoji tehnička regulativa koja se odnosi na ovaj tip konstrukcije, zašta postoji potreba jer se poslednje dve godine intenzivno rade projekti vetroparkova. Rad ima za cilj, pozivajući se na svetsku tehničku regulativu i iskustva, da upozna stručnu javnost sa principima i kriterijumima projektovanja temelja vetroturbina.
 
 Ključne reči:
 Vetroturbine, fundiranje, tehnički uslovi