Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
MEĐUNARODNA KONFERENCIJA SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 25, 2014.god., str. 869-878


MUZEJSKI PROSTORI U ISTORIJSKIM GRAĐEVINAMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2014.117
UDK: 727.7
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Đukanović, Dubravka
 
 Rezime:
 Ovaj rad se bavi teorijskim razmatranjem pitanja koja se otvaraju tokom stvaralačkog procesa projektovanja novih, izložbeno-obrazovnih, sadražaja u istorijskim građevinama. U kojoj je meri istorijska građevina, sa svojim definisanim prostornim konceptom, arhitektonskim sklopom i izrazitim karakterom, ograničenje, a koliko, u interakciji ostvarnoj sa umetninama i predmetima koji se izlažu u njoj i sama postaje „eksponat“ i doprinosi izražajnosti muzejske postake? Oslanjajući se na iskustva i analizu tri pojedinačna projektantska pristupa u dizajniranju muzejskih prostora u istorijskim građevinama realizovana u relativno kratom vremenskom periodu na podrčuju Vojvodine, rad ukazuje na fenomen međuzavisnosti, odnosno ostvarenih veza i međusobnih uticaja odabranog muzeolškog koncepta, savremenih muzeoloških prinicpa prezentacije, naracije i komunikacije i nivoa rekonstruktivnog zahvata i drugih neophodnih intervencija koje trpi istorijska građevina kao „izlagačka scena“.
 
 Ključne reči:
 Projketovanje, muzeologija, muzej, istorijska građevina