Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 19, 2010.god., str. 115-124


ODNOS OSOBINA BETONA I NJEGOVIH KARAKTERISTIKA U REOLOŠKIM MODELIMA
 
UDK: 666.972 : 532.11
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vojislav Mihailović, Aleksandar Landović
 
 Rezime:
 Ukazuje se na potrebu ispitivanja betona i njegovih karakteristika za definisanje osnovnih reoloških modela pri servisnom opterećenju. Razmatrane su karakteristike mladih betona, zaim starih betona kao i betona srednje starosti, prema Modifikovanom Maksvelovom, Viskoelastičnom i Burgersovom modelu. U ovim modelima su karakteristike modela definisane na potpuno novi način, pomoću karakteristika betona koje se mogu meriti na realnim uzorcima betona.
 
 Ključne reči:
 Beton, model, tečenje (viskoznost), teoije starosti betona, Maksvelov model, VE model, Burgersov model, Algebarske veze napona i deformacija betona.