Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 41, 2022.god., str. 101-125


ANALIZA UPOTREBE HIDRAULIČNOG VEZIVA ZA OJAČANЈE POSTELЈICE U KOLOVOZNIM KONSTRUKCIJAMA
 
DOI: 10.14415/JFCE-880
UDK: 625.731.6
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Šešlija, Miloš; Peško, Igor; Radović, Nebojša; Svilar, Mila; Kired, Fawzia
 
 Rezime:
 U radu je dat prikaz primene cementne stabilizacije u svetu i kod nas. Pored pregleda literature data su osnovna fizičko – mehanička ispitivanja posteljice bez upotrebe hidrauličnog veziva i sa upotrebom hidrauličnog veziva sa različitim procentima učešća (2, 4, i 6%). Kao vezivo korišćeno je hidraulično vezivo proizvođača LaFarge HRB 12.5, a materijal na kojem je ispitivano ovo vezivo je glinoviti materijal uzet u okolini Beograda. Korišćenjem ovog veziva došlo se do zaključka da bilo koji procenat veziva dovodi do značajnog poboljšanja posteljice i time pospešuje nosivost kolovozne konstrukcije.
 
 Ključne reči:
 Hidraulično vezivo, posteljica, kolovozna konstrukcija