Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA
8. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2021 , 2021.god., str. 49-56


NOVI OBLICI SURADNJE AKADEMSKE I POSLOVNE ZAJEDNICE IZ ERASMUS+ CBHE PROJEKATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2021.04
UDK: 378.3
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bačić, Željko; Poslončec-Petrić, Vesna
 
 Rezime:
 Pretpostavka svake modernizacija studijskih programa u visokom obrazovanju je razumijevanje potreba zajednice i provedba intenzivnih konzultacija sa subjektima u zajednici, predstavnicima gospodarstva, javne uprave, profesionalnih udruženja i samih građana. Uspjeh bilo kojeg studijskog programa u zajednici povezan je zato velikim dijelom s razinom umrežavanja, odnosno postignute suradnje i razumijevanja s predstavnicima subjekata. Erasmus+ projekti Europske unije izgradnje kapaciteta u području visokog obrazovanja (CBHE) podržavaju modernizaciju, dostupnost i internacionalizaciju visokog obrazovanja u partnerskim državama. Pored glavnog cilja, CBHE projekti su fokusirani na osiguranje održivosti novih obrazovnih sadržaja i oblika u nastavu na akademskim institucijama u partnerskim državama. Osiguranje održivosti povezano je s umrežavanjem akademskih institucija u partnerskim državama sa subjektima gospodarstva, javne uprave i profesionalnih udruženja te njihovog uključivanja u obrazovne procese na tim institucijama. Suđelujući u provedbi više CBHE projekata, bilo kao voditelji (BESTSID I GEOBIZ) ili partneri (SEED4NA i UN4DRR), pitanju suradnje akademskih institucija sa subjektima iz gospodarstva i javne uprave posvetili smo posebnu pažnju, iznalazeći nove oblike suradnje koji će rezultirati uspješnijom modernizacijom studijskih programa i u konačnici osposobljavanjem akademskih stručnjaka koji će biti bolje pripremljeni za uključivanje u gospodarstvo i javnu upravu doprinoseći svekolikom razvoju i blagostanju. Provedene istraživanja i ankete, razrada, testiranje i implementacija novih ili modificiranih oblika suradnje, kao i nove razine komunikacije primijenjene su u navedenim projektima. Namjera je ovog rada predstaviti aktivnosti i rješenja usmjerena postizanju novih razina suradnje i razumijevanja akademske zajednica s predstavnicima gospodarstva i javne uprave, kao i ukazati na prepreke u realizaciji te suradnje.
 
 Ključne reči:
 modernizacija studijskih programa, gospodarsko-akademska suradnja, Erasmus+ CBHE projekti