Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 37, 2020.god., str. 9-20


REKONSTRUKCIJA ULICE KRAJIŠKIH BRIGADA U BANJOJ LUCI PREMA KONCEPTU KOMPLETNIH ULICA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS37.01
UDK: 625.712.1
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Damnjanović, Nikola; Jokanović, Igor; Pavić, Milica; Svilar, Mila
 
 Rezime:
 Kompletna ulica predstavlja formu planiranja i upravljanja prostorom sa ciljem da se omogući bezbedan i ugodan pristup svim učesnicima u saobraćaju. Kao takav ovaj pristup predstavlja značajnu promenu u odnosu na tradicionalni pristup planiranju i projektovanju gradskih saobraćajnica. Ovaj rad prikazuje analizu postojećih uslova i ograničenja u zoni ulice Krajiških brigada u Banjoj Luci na potezu od ulice Ranka Šipke do ulice Milana Radmana, te prilagođavanje poprečnog profila i trase konceptu kompletnih ulica.
 
 Ključne reči:
 kompletna ulica, rekonstrukcija, pristup, pešaci, biciklisti, parking