Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
7. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2019 , 2019.god., str. 953-962


POTENCIJALI RAVNIH KROVOVA ZA PRIMENU URBANE AGRIKULTURE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2019.088
UDK: 69.024:635
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Vasilevska, Ljiljana; Milanović, Danijela; Vasilevska, Magdalena
 
 Rezime:
 U radu se razmatraju potencijali ravnih krovova za primenu urbane agrikulture, budući da su se kao forma i element izgrađenog okruženja pokazali veoma pogodnim za operacionalizaciju ovog sve prisutnijeg koncepta održivog urbanog razvoja. Fokus istraživanja je na analizi potencijala različitih tipova ravnih krovova za primenu različitih kategorija urbane agrikulture, kao i na sagledavanju ekoloških, ekonomskih i socijalnih koristi na ovaj način primenjene forme koncepta urbane agrikulture.
 
 Ključne reči:
 Urbana agrikultura, urbana agrikultura na krovovima, ravni krovovi, potencijal, urbanističko planiranje i projektovanje, koristi primene