Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 34, 2018.god., str. 91-99


URBANISTIČKI RAZVOJ VAROŠICE ČAJETINA 1826-1930.
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS34.07
UDK: 711.3(497.11ČAJETINA)"18/19"
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Kuzović, Duško
 
 Rezime:
 Putopisac Joakim Vujić beleži 1826. godine da je došao u Čajetinu gde je serdar Jovan Mićić imao svoj dvor koji se sastojao iz više objekata. Sedište sreza je bilo u Čajetini do 1845. godine, kada je kancelarija premeštena u Užice. Godine 1863. Čajetina ponovo postaje sedište sreza. Prema popisu od 1882. godine do 1926. godina nije postojao ni jedan dućan. Angažovanjem pojedinaca otvoren je vodovod kapaciteta deset kuća (1863), crkva (1892) i škola (1905). Čajetina je 1930. proglašena za varošicu. Godine 1930. naselje je imalo oko 40 kuća, 5 kafana, 3 dućana i pekaru. Zgrada ambulante u Čajetini je sagrađena 1940., proširenje vodovoda je načinjeno 1925., put Užice Kraljeva Voda otvoren 1927., sreski sud je osnovan 1931., a 1938. godine katastarska uprava.
 
 Ključne reči:
 varošice u Srbiji, urbanizam u Srbiji 19. veka, urbanistički razvoj Čajetine, urbanizam obnovljene Srbije