Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA 32, 2017.god., str. 9-20


OJAČANJE ČELIČNOG CILINDRIČNOG SILOSA USLED PRENAMENE TEHNOLOGIJE I OPTEREĆENJA
 
DOI: 10.14415/zbornikGFS32.001
UDK: 624.014.2:631.24
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Svilar, Mila; Bešević, Miroslav; Prokić, Aleksandar; Vojnić Purčar, Martina; Kuburić, Miroslav
 
 Rezime:
 U toku eksploatacije čeličnog cilindričnog silosa došlo je do prenamene konstrukcije koja je uslovila potrebu za formiranjem revizije na donjem delu silosa. Pored toga, usled promene vrste materijala koja se skladišti u silosu došlo je do povećanja opterećenja konstrukcije. Pristupilo se analizi svih merodavnih uticaja kako bi se utvrdilo stvarno naponsko stanje i deformacije na konstrukciji. Konstrukcija je modelirana u programskom paketu Abaqus. Na osnovu statičkih uticaja predviđena su potrebna ojačanja i konstrukcija je dimenzionisana prema Evropskim propisima - Evrokodu.
 
 Ključne reči:
 čelični cilindrični silos, ojačanje, modeliranje MKE