Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 757-766


OSNOVNI URBANI TIPOVI URBANA TIPOLOGIJA IZMEđU 1867. I 1918. GODINE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.080
UDK: 711.4(439.5)"1867/1918"
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Éva
 
 Rezime:
 U sistemu matrica urbanih tipologija mora se razlikovati osnovne urbane tipove, jer njihove karakteristike obavljaju jedinstvenu dominaciju pojedinih urbanih tkiva. Osnovni urbani tipovi nisu samo pojedinačni slučajevi. Grupisanje se zasniva na sličnim/identičnim vrstama urbanih tkiva i moraju se uzeti u obzir i kombinacije strukturne evolucije. Cilj studija je, da se analizira i predstavi osnovne urbane vrste gradova na teritoriji istraživanja.
 
 Ključne reči:
 osnovne urbane vrste, urbana tipologija, teritorija Austro-Ugarske