Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
5. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2017 , 2017.god., str. 695-704


SISTEM ZA OPERATIVNU PROGNOZU POPLAVA NA SLIVU REKE KOLUBARA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS2017.074
UDK: 556.06
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ivković, Marija; Živadinović, Predrag; Ćatović, Samir
 
 Rezime:
 Česte poplave na reci Kolubara uslovile su neophodnost formiranja automatizovanog operativnog sitema za prognozu poplava. Sistem se oslanja na hidrološke i meteorološke podatke u realnom vremenu koji se preko WISKI informacionog sistema prosleđuju distribuiranom hidrološkom HBV modelu. Višednevne prognozirane vrednosti padavina i temperatura na slivu, dostupne iz modela za prognozu vremena, koriste se za proračun budućih proticaja na dvadeset profila reke Kolubara. Kao primer rada ovog sistema korišćena je situacija iz maja 2014. godine kada su sliv ove reke zadesile katastrofalne poplave.
 
 Ključne reči:
 prognoza, poplave, hidrološki model, HBV, Kolubara